pixel

pixel

Šport mladih


Zdravi, zadovoljni otroci z vsemi možnostmi normalnega odraščanja, so eden izmed nacionalnih interesov in ciljev sodobne družbe. Velik del zdravega razvoja omogoča prav športna aktivnost. Naloga države in lokalnih skupnostih je tudi v zagotavljanju pogojev za šport.

 

V Zakonu o športu, Nacionalnemu programu športa ter v raznih smernicah in priporočilih je zato namenjeno veliko pozornosti športu mladih. Tudi tistim otrokom in mladostnikom, ki iz kakršnega koli razloga niso udeleženi v vadbeni proces športnih društev in klubov. Ustvarjanje pogojev za kakovostno preživljanje prostega časa mladih s športom je osnovni cilj interesnih programov športa otrok in mladine.

 

V ospredju je množično sodelovanje mladih v programih, ne glede na njihova različna znanja in sposobnosti. Programi Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Hura, prosti čas, šolska športna tekmovanja, Ciciban planinec in ostale spodbude, vsaka po svoje pripomorejo k oblikovanju odraščajočih otrok. Z njimi se uresničujejo cilji interesne športne vzgoje, kot so razvijanje gibalnih sposobnosti, pridobivanje temeljnih športnih znanj, motiviranje za šport, spoštovanje poštene športne borbe (fair playa), medsebojnega sodelovanja, druženja in spodbujanja. Njihova pozitivna stran je široka ponudba različnih vsebin, prilagojenost razvojnim značilnostim mladim in zanimiva organizacija.

 

 

 

 

pixel
pixel
pixel

Zavod za šport Kranj

pixel

Poslovne strani

pixel

E-novice

  

Naročite se na brezplačne športne novice, ki jih boste prejemali enkrat mesečno na vaš elektronski naslov.

Prijavi se
Odjavi se

pixel

Zavod za šport Kranj

 

Partizanska 37, 4000 Kranj

telefon: 04/201 44 20

fax: 04/201 44 21

e-mail: info@zsport-kranj.si

pixel
pixel
pixel
pixel