pixel

pixel

Predstavitev


Zavod za šport Kranj je bil ustanovljen leta 1999. Je osrednji kranjski športni zavod za
upravljanje s športnimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Kranj.


Zavod zaposluje 31 delavcev in več kot 30 zunanjih sodelavcev. Upravlja in vzdržuje
infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno
vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport in prireditve.


Poslanstvo Zavoda za šport je omogočiti kar najboljše pogoje in možnosti za vrhunski in
rekreativni šport v Kranj.


Ob tekmovanjih najvišjega mednarodnega nivoja in vrhunskega športa si bomo še naprej
prizadevali, da bodo možnosti ukvarjanja s športom in športno rekreacijo kar najbližje vsem
Kranjčankam in Kranjčanom.


Zavod za šport Kranj je in bo tudi v prihodnje gostil športne klube in zveze ter jim omogočil
uporabo mreže športnih objektov, ki so v njegovem upravljanju.


Prizadevali si bomo za pregledno organiziranost športa, ki bo zagotovilo kakovostne
programe in predvsem pogoje za dostopno športno rekreacijo za zdrav način življenja.

pixel
pixel
pixel

Zavod za šport Kranj

pixel

Poslovne strani

pixel

E-novice

  

Naročite se na brezplačne športne novice, ki jih boste prejemali enkrat mesečno na vaš elektronski naslov.

Prijavi se
Odjavi se

pixel

Zavod za šport Kranj

 

Partizanska 37, 4000 Kranj

telefon: 04/201 44 20

fax: 04/201 44 21

e-mail: info@zsport-kranj.si

pixel
pixel
pixel
pixel