Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Organi zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda je organ, ki upravlja zavod in ima 7 članov z mandatno dobo štirih let:

 • 4 predstavniki ustanovitelja
 • 1 predstavnik delavcev zavoda
 • 2 predstavnika uporabnikov storitev oz. zainteresirane javnosti

 

Člani sveta zavoda so:

 • Marjan Bajt - predsednik
 • Matjaž Polak - podpredsednik
 • Damjana Piškur
 • Sebastjan Tofaj
 • Zlatko Japelj
 • Matej Kozjek
 • Matija Bežek

 

Zapisniki sej sveta zavoda

 • Zapisniki za leto 2012
 • Zapisniki za leto 2013
 • Zapisniki za leto 2014
 • Zapisniki za leto 2015
 • Zapisniki za leto 2016
 • Zapisniki za leto 2017