Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube
14. December 2020

Javni razpisi za prosta dela:15.12.2020 TEHNIČNI DELAVEC III

 

Opis dela in nalog :


– izvajanje programa dela zavoda na področju vzdrževanja športne infrastrukture, zagotavljanja varne uporabe ter kakovosti storitev za uporabnike športne infrastrukture
– dela čiščenja in vzdrževanja športne infrastrukture, bazenov in kopališč (pometanje, sesanje, pomivanje in loščenje tal, pohištva in drugih predmetov v športni infrastruktur)
– čiščenje in razkuževanje tal, sten in delovnih površin športne infrastrukture
– zbiranje, sortiranje in odnašanje odpadnega materiala
– izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti
– čiščenje opreme ter drugo tekoče - vsakodnevno in občasno generalno čiščenje pohištva, sanitarij ter delovnih pripomočkov
– izvajanje drugih del, ki jih v skladu s svojo strokovnostjo lahko opravlja po nalogu (pisni ali ustni odredbi) nadrejenega
– izvajanje zavarovanja in zagotavljanja varnega delovanja in uporabe športnega objekta in naprav ter pripadajoče infrastrukture
– druga dela po nalogu vodje športne infrastrukture.


Zahtevani pogoji :


zahtevana izobrazba (stopnja, smer): III - najmanj nižja poklicna izobrazba, /
delovne izkušnje: najmanj 3 mesece delovnih izkušenj s področja čiščenja in vzdrževanja


zahtevani drugi pogoji:


– usposobljenost za delo čistilca


potrebna znanja:
– specifična znanja s področja čiščenja in vzdrževanja športne infrastrukture


sposobnosti:
– redoljubnost, odzivnost in vestnost
– sposobnost dobre lastne organizacije dela


odgovornost:
– za obseg in učinkovitost dela čiščenja in vzdrževanja športne infrastrukture
– za natančnost pri izvajanju čiščenja in vzdrževanja


poskusno delo:

največ 1 mesec


delovni čas in kraj dela:

je določen v pogodbi o zaposlitvi


zdravstvene zahteve:

ustrezna zdravstvena sposobnost v skladu z oceno tveganj


napori pri delu:

– sposobnost za delo v prisilnem položaju, izpostavljenost vremenskim razmeram, delo s parkovno mehanizacijo, delo na višini, sposobnost dvigovanja bremen do 20 kg, delo z nevarnimi snovmi


posebni delovni pogoji:

so opredeljeni z izjavo varnosti z oceno tveganja.


Kandidati vložijo prijavo z življenjepisom in potrdilom o zahtevani izobrazbi v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: '' Prijava na razpis – Tehnični delavec III – Ne odpiraj! '', na naslov: Zavod za šport Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj, in sicer v roku 10 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj in na spletni strani Zavoda za šport Kranj (www.zsport-kranj.si).


Informacije:

Jana Janežič, tel.04 201 44 20, info@zsport-kranj.si
Branko Fartek, direktor

 

Nazaj na Obvestila