Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube
29. Maj 2020

POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN PONOVNO ODPRT OD 1.6.2020

Zavod za šport Kranj obvešča, da od 1.6.2020 ponovno obratuje pokriti olimpijski bazen. Prosta rekreacija je tako možna od 8h-16h. Kasneje je bazen rezerviran za športno vadbo klubov, društev in vodeno rekreacijo, na katero se je zaradi omejitve zasedenosti prog potrebno predhodno prijaviti (luka.smrkolj@zsport-kranj.si). Vse informacije dobite na recepciji bazena (04 201 44 40).

Pri uporabi je potrebno upoštevati priporočila NIJZ in bazenska navodila glede preprečevanja okužb z korona virusom.

 

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 PRI IZVAJANJU ŠPORTNE VADBE


22. 05. 2020

Splošna priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2
Za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako, kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, treba upoštevati splošna priporočila:

• Pogosto si umivamo roke z milom in vodo. V primeru, da v bližini ni umivalnika za roke, le-te razkužimo. V ta namen uporabimo namensko razkužilo za roke s 60 do 80 % alkohola.

• Upoštevamo higieno kihanja in kašljanja. Preden zakašljamo ali kihnemo, si usta in nos pokrijemo z robcem ali z zgornjim delom rokava. Robec nato odvržemo v koš za odpadke in obvezno umijemo ali razkužimo roke.

• Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.

• Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake akutne okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, mišicah, povišana temperatura …).

• Vzdržujemo medosebno razdaljo: v mirovanju vsaj 1,5 oz. 2 metra, v gibanju večjo.

• Strokovni delavci in udeleženci športnih dejavnosti morajo biti na vadbi brez znakov akutne okužbe dihal.

• V primeru, da začutimo začetne znake okužbe dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura …), si takoj nadenemo masko in prenehamo z aktivnostjo.

• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.


Posebna priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju rekreativnih športnih dejavnosti


Strokovnim delavcem v rekreativnem športu za izvajanje organizirane vadbe svetujemo, da upoštevajo priporočila, ki sicer veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni:

• ne hodijo na vadbe, če imajo znake akutne okužbe dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah …);

• ne hodijo na vadbe, če živijo z osebo s potrjeno boleznijo COVID-19, ali jim je bila zaradi tesnega stika z bolnikom s COVID-19 (doma ali drugje) odrejena karantena;

• skrbijo za ustrezno in redno higieno rok ter higieno kašlja;

• se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal. Poleg navedenega priporočamo, da se poskrbi za zaščito z dodatnimi ukrepi in prilagojenim načinom vadbe:

• Svetujemo, da naj bo razpored vadbe različnih skupin pripravljen tako, da se vadbe med seboj časovno ne prekrivajo in se različne skupine vadečih med seboj ne srečujejo.

• Vsi rekviziti, oprema in naprave, ki se bodo uporabljali med vadbo, morajo biti predhodno ustrezno razkuženi.

• V športni objekt in na površine je treba vstopati posamezno na razdalji najmanj 1,5 oz. 2 m.

• Ob vstopu v športni objekt si udeleženci umijejo ali razkužijo roke. Neposredno pred vstopom na športno površino si udeleženci ponovno umijejo ali razkužijo roke.

• V zaprtih prostorih vsi (trenerji in udeleženci športnih dejavnosti) nosijo masko ves čas, razen med vadbo.

• Poleg udeležencev naj bodo med vadbo prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno prisotne za izvedbo vadbe.

• Udeleženci športne rekreativne dejavnosti in trenerji naj med seboj vzdržujejo medsebojno razdaljo 2 m oz. več, če gre za vrste športa s hitrimi gibi in veliko hitrostjo. Medosebna razdalja glede na vrsto rekreativne športne aktivnosti med gibanjem mora biti tolikšna, da se prepreči kapljični prenos z ene osebe na drugo.

• V zaprtih dvoranskih prostorih naj bo skupina čim manjša. Manjša kot je skupina, manjše kot je število udeležencev na površino športnega objekta/igrišča ter večja kot je razdalja med udeleženci, manjša je možnost prenosa virusa.

• Pri kontaktnih rekreativnih športih in športih v dvojicah je zaradi bližine možnost prenosa okužbe med udeleženci velika. Zato priporočamo, da se te vrste rekreativnih športnih dejavnosti predvsem v zaprtih prostorih za zdaj še ne izvajajo. Izvajajo naj se samo individualno.

• Udeleženci naj uporabljajo vsak svoj športni rekvizit v največji možni meri. Rekvizitov za individualno vadbo naj si ne izmenjujejo med seboj.

• Za pripravo in odstranitev rekvizitov za vadbo skrbijo izključno prisotni strokovni delavci, ki si med vadbo večkrat umijejo ali razkužijo roke.

• V času odmorov med vadbo si mora vsak udeleženec najprej umiti ali razkužiti roke, uporabljati lastno brisačo, plastenko ali drug pripomoček ter ohranjati razdaljo 2 metrov od drugih udeležencev.

• Po končani vadbi vsak udeleženec odnese s športne površine in objekta vse osebne stvari in odpadno embalažo.

• Strokovni delavci pospravijo skupne rekvizite in jih ustrezno razkužijo. Po končani vadbi je potrebno očistiti/razkužiti tudi tla objekta ter predmete in površine, ki se jih pogosto dotika. Pri uporabi razkužila dosledno upoštevamo navodila proizvajalca, še zlasti kontaktni čas (čas, ki je potreben, da razkužilo na predmetih uniči mikrobe).

• Neposredno po končani vadbi in pred odhodom z vadbene površine si vsi udeleženci ponovno umijejo ali razkužijo roke. Med vadbo pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.

• Vsi udeleženci naj čim prej zapustijo športni objekt in površine ter se ne zadržujejo na/v njih.

• Zaradi intenzivne fizične aktivnosti, hitrega gibanja in pospešenega dihanja se sprošča večja količina kapljic iz ust in potencialno tudi novega korona virusa, zato je tveganje za prenos okužbe zlasti v zaprtih prostorih večje.
 
Z doslednim upoštevanjem zgoraj navedenih priporočil je možno tveganje za prenos virusa zmanjšati, ne pa popolnoma izključiti. Zato predlagamo, da se rekreativne športne dejavnosti v zaprtih prostorih, razen individualnih,za zdaj še ne izvajajo. Odločitev o tem je izključno odgovornost vseh udeleženih.


Tuši


Obiskovalci naj tuše uporabljajo posamično z upoštevanjem medosebne razdalje najmanj 1,5 m ali več.
 
Pred uporabo tuša naj si obvezno razkužijo roke.


Uporaba zaščitnih obraznih mask


Uporaba zaščitnih obraznih mask ali druge oblike zaščite (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju ob upoštevanju varne medosebne razdalje v času epidemije obvezna. Uporaba zaščitnih obraznih mask na bazenskih kopališčih je tako potrebna:

• pri uporabi sanitarnih prostorov;

• pri uporabi garderobnih prostorov oz. kabin za preoblačenje;

• pri uporabi prostorov za reševalce in prvo pomoč;

• osebje kopališča v primerih, ko se morajo zaradi narave dela približati obiskovalcem na manj kot 2 m. Ukrep ne velja v primeru reševanja iz vode.
 
Zavod za šport Kranj
Nazaj na Novice


Programi za otroke na Gibi Gibu

VESELE URICE PLAVANJA