Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Svet zavoda

Svet zavoda je organ, ki upravlja zavod in ima 7 članov z mandatno dobo štirih let:

  • 4 predstavniki ustanovitelja
  • 1 predstavnik delavcev zavoda
  • 2 predstavnika uporabnikov storitev oz. zainteresirane javnosti

 

Člani sveta zavoda so:

  • Matjaž Polak - predsednik
  • Damjana Piškur
  • Sebastjan Tofaj - podpredsednik
  • Zlatko Japelj
  • Matej Kozjek
  • Maksimiljan Sagadin
  • Matija Bežek

 

Poročilo o volitvah dveh predstavnikov izvajalcev letnega programa športa v MO Kranj, 10.12.2019.

 

Zapisniki sej sveta zavoda