Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Svet zavoda

Svet zavoda je organ, ki upravlja zavod in ima 7 članov z mandatno dobo štirih let:

  • 4 predstavniki ustanovitelja
  • 1 predstavnik delavcev zavoda
  • 2 predstavnika uporabnikov storitev oz. zainteresirane javnosti

 

Člani sveta zavoda so:

  • dr. Neven Polajnar - predsednik
  • Matjaž Polak - podpredsednik 
  • Davor Brezar
  • Miroslav Majkić
  • dr. Andreja Valič Zver
  • Matej Kozjek
  • Luka Smrkolj

 

Poročilo o volitvah dveh predstavnikov izvajalcev letnega programa športa v MO Kranj, 10.12.2019.

 

Zapisniki sej sveta zavoda