Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Predstavitev

Zavod za šport Kranj je bil ustanovljen leta 1999. Je osrednji kranjski športni zavod za upravljanje s športnimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Kranj.


Zavod zaposluje 30 delavcev in več kot 30 zunanjih sodelavcev. Upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport in prireditve.


Poslanstvo Zavoda za šport je omogočiti kar najboljše pogoje in možnosti za vrhunski in rekreativni šport v Kranj.


Ob tekmovanjih najvišjega mednarodnega nivoja in vrhunskega športa si bomo še naprej prizadevali, da bodo možnosti ukvarjanja s športom in športno rekreacijo kar najbližje vsem Kranjčankam in Kranjčanom.


Zavod za šport Kranj je in bo tudi v prihodnje gostil športne klube in zveze ter jim omogočil uporabo mreže športnih objektov, ki so v njegovem upravljanju.


Prizadevali si bomo za pregledno organiziranost športa, ki bo zagotovilo kakovostne programe in predvsem pogoje za dostopno športno rekreacijo za zdrav način življenja.