Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Usposabljanje reševalcev iz vode

Termini preizkusov usposobljenosti reševalcev iz vode v sezoni 2021/2022

 

Program A, Modul A1 in A2

PREDTEST* TEČAJA ZA REŠEVALCA PRVA POMOČ IZPIT
  TERMIN KRAJ TERMIN TEČAJA IZPIT - PRIDOBITEV IZPIT - OBNOVITEV KRAJ TERMIN KRAJ
16.5.2022 ob 12h 23.5. - 3.6.2022 POB Kranj 8.6. - 9.6.2022 15.06.2022 24.06.2019 Lj., Mirje 17 18.06.2022 KOPER ŽUSTERNA
*kandidati najprej opravijo pred test, ki je razpisan vsaj teden dni pred pričetkom tečaja.          

 

Usposabljanje reševalcev iz vode.

 

Usposabljanje za reševalce iz vode po Programu A, Modul A1 in A2

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ je pooblaščen za izvajanje usposabljanja reševalcev iz vode za program A , modul A1 in A2.

 

Izvajalec: ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ, PARTIZANSKA C.37, 4000 KRANJ

Odgovorna oseba: direktor Branko Fartek

Predavatelj in inštruktor: Luka Smrkolj, prof.šp.vzg.

 

Predpogoj za prijavo na tečaj usposabljanja 

 

Nekaj dni pred pričetkom vsakega tečaja bo organiziran preskus znanja plavanja.

 

Kandidat MORA za licenco A2 (vsa bazenska kopališča):

 • v poljubni tehniki preplavati 200m pod časom 4:00 (4 minut),
 • plavati na mestu s sonožnimi ali izmeničnimi udarci ter dvignjenimi komolci nad gladino vode najmanj 60 sekund,
 • plavati pod vodo 20m

 

Opravljene vse tri naloge so predpogoj za začetek tečaja licence A2.

 

Kandidat MORA za licenco A1 (bazenska kopališča do višine 135 cm):

 • plavanje na 100m pod časom 2:20 (2 minuti in 20 sekund),
 • plavanje pod vodo 15m.

 

Opravljeni obe nalogi sta predpogoj za začetek tečaja licence A1.

 

Osnovne zahteve ob prijavi na usposabljanje 

Na tečaj po programu A se lahko prijavi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • polnoletnost (18+),
 • najmanj srednja poklicna izobrazba (3 letno) (IV.stopnja),
 • opravljen predtest plavanja.

 

 

Pogoji za prijavo na izpit

 

Prijava na izpit na Upravo RS za zaščito in reševanje: 

Poleg tečaja za reševalca iz vode mora kandidat pred izpitom pridobiti še zdravniško spričevalo (pridobljeno pri specialistu medicine dela, prometa in športa), preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči (izvaja ga Rdeči križ Slovenije) ter izpolniti prijavnico na izpit.

 

Pred opravljanjem izpita mora Zavodu za Šport Kranj (v nadaljevanju: ZZŠK) dostaviti:

 • fotografijo (35 mm x 45 mm) za izdelavo knjižice,
 • potrdilo o zdravniškem pregledu, 
 • potrdilo o preiskusu usposobljenosti za dajanje prve pomoči,
 • potrdilo o končani srednji šoli,
 • potrdilo o plačilu izpita,
 • potrdilo o plačilu tečaja.

 

 

Obseg preizkusa usposobljenosti (licence) in preverjanje znanja

 

MODUL A1

 • Plavanje 100 m v času pod 2:00 min,
 • Plavanje pod vodo na razdalji 20 m,
 • Reševanje iz vode z roba bazena na razdalji 10 m s pomočjo pripomočkov,
 • Reševanje onemoglega ali nerazsodnega plavalca na razdalji 15 m z reševalno tubo ali enim izmed osebnih reševalnih prijemov,
 • Reševanje negibnega plavalca z reševalno tubo ali z osebnim reševalnim prijemom na razdalji 15 m v času 1:20 min,
 • Prikaz ekipnega reševanja utopljenca s sumom, da ima poškodovano hrbtenico s pomočjo reševalne tube in vodne reševalne deske.
 

MODUL A2

 • preplavati 200m z vmesnimi potopi v času 4:00,
 • podvodno plavanje 25m ter na koncu pobrati 3 uteži težke 1 kg,
 • Plavanje na mestu s sonožnimi ali izmeničnimi udarci ter dvignjenimi komolci nad gladino vode najmanj 90 s,
 • Reševanje iz vode z roba bazena na razdalji 10 m s pomočjo pripomočkov,
 • Reševanje onemoglega ali nerazsodnega plavalca na razdalji 20 m z reševalno tubo ali z enim izmed osebnih reševalnih prijemov,
 • Reševanje negibnega utopljenca z reševalno tubo ali z osebnim reševalnim prijemom na razdalji 20 m v času 1:20 min,
 • Prikaz ekipnega reševanja utopljenca s sumom, da ima poškodovano hrbtenico s pomočjo reševalne tube in vodne reševalne deske.
 • Teorija: knjiga Reševanje iz vode, aktivna varnost in prva pomoč

 

Višina stroškov in način plačila tečaja

 • Cena 10-dnevnega tečaja za pridobitev licence: 390,00 EUR
 • Cena 3-urnega obnovitvenega tečaja (za reševalce): 60,00 EUR

 

Stroške preizkusa usposobljenosti in preverjanja znanja je potrebno nakazati na račun organizatorja izvedbe:
 
ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
Partizanska c.37
4000 Kranj

Št.rač.: 0125 2603 0723 436 (Banka Slovenije)

Sklic: 00 datum plačila.
 
 

Višina stroškov in način plačila izpita

  A1in A2
izpit -teoretični in praktični del 90,00 EUR
izpit - samo teoretični del 20,00 EUR
licenca - samo praktični del 80,00 EUR

 

Stroške preizkusa usposobljenosti je treba nakazati na transakcijski račun organizatorja izvedbe:
 
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
Št.rač.: 01100-6370191114
Sklic: 11 19127-7130066.

 

Višina stroškov in način plačila prve pomoči 

 • 22 urno usposabljanje (3 dni) z izpitom za pridobitev licence - 310,30 EUR
 • 9 urno usposabljanje (1 dan) z izpitom za obnovitev licence - 171,20 EUR
 

Kotizacijo se plača do datuma zbiranja prijav s položnico in pošlje potrdilo o plačilu po faxu na številko 01 2414 344 ali po pošti na naslov Rdeči križ Slovenije, Mirje 19,1000 Ljubljana.

 
Stroške preizkusa usposobljenosti je treba nakazati na transakcijski račun organizatorja izvedbe:
 
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana
Št.rač.: 29000-000-3377-785
Sklic: 260000
 
Na položnico poleg imena plačnika nujno vpišite "kotizacija za usposabljanje/izpit iz prve pomoči - reševalci iz vode".

 

Zdravniški pregled si uredite sami. Mi predlagamo specialistično ambulanto dr. Oriane Verdikon. Plačilo uredite sami.
 
Tečaj usposabljanja plačate Zavodu za šport Kranj.

Plačilo prve pomoči uredite pri izvajalcu.

Plačilo izpita prav tako uredite pri izvajalcu.

 

Kontakt: 

Luka Smrkolj 

04 201 44 23

031-314-264 

 

...