Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Šolska športna tekmovanja

Šolska športna tekmovanja so nepogrešljiv del dodatne ponudbe vsake šole. Predstavljajo nadgradnjo rednega pouka, so povezovalni element med šolskim športom, športnimi društvi in panožnimi zvezami. Namenjena so tako učencem in dijakom, ki so vključeni v redni proces treniranja, kot vsem ostalim. Vsa pravila ureja Informator, ki ga vsako leto izda Zavod za šport RS Planica.


V programu sodelujejo vse osnovne in srednje šole iz MO Kranj ter osnovna šola s prilagojenim programom, pri medobčinskih osnovnošolskih tekmovanjih pa sodelujejo še šole iz Nakla, Preddvora, Cerkelj in Šenčurja.

 

Tekmovanja so po starosti razdeljena v tri kategorije v osnovnih šolah ter eno kategorijo v srednjih šolah in so ločena po spolu (razen pri nekaterih ekipnih tekmovanjih). Potekajo v več nivojih, od medrazrednih, medšolskih, občinskih, medobčinskih, do področnih in državnih tekmovanj. Kar se kranjskih osnovnih šol tiče, tekmovanja v glavnem potekajo od medobčinskega nivoja dalje, za srednje šole pa od področnega nivoja dalje.

 

Zavod za šport Kranj je zadolžen za koordinacijo in izvedbo tekmovanj na medobčinskem nivoju za osnovne šole ter sofinancira udeležbo na področnih in nadaljnih tekmovanjih za osnovne in srednje šole iz MO Kranja.

 

Razpise in rezultate medobčinskih šolskih tekmovanj objavljamo na spletni strani Zavoda za šport v tej rubriki.