Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Športna društva - Izvajalci letnega programa športa

V Mestni občini Kranj deluje 145 športnih društev, klubov in zvez, ki izvajajo športne programe v okviru Nacionalnega programa športa v RS. Delujejo v 54. športnih panogah, od tega v 42. individualnih in 12. kolektivnih športnih panogah.

 

Športna društva delujejo v krajevnih skupnostih, kjer organizirajo raznovrstne športno–rekreativne dejavnosti ter gradijo in vzdržujejo športne objekte.

 

SEZNAM PONUDNIKOV ŠPORTNIH PROGRAMOV