Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Leto 2018

Komisija za priznanja in nagrade Zavoda za šport Kranj, ki ji predseduje Katja Kavčič, je 4.12.2018 objavila javni poziv za športna priznanja MO Kranja. Rok za oddajo vlog je bil 15.01.2019. Komisija je vse prispele vloge za športna priznanja za leto 2018 pregledala in na svoji seji 12.2.2019 presodila, da kriterijem za znak ustreza 51 posameznikov in 5 ekip, da je malih športnih plaket 24, velikih športnih plaket 18 ter da športno nagrado Kranja za življenjsko delo prejme Vojislav Ašanin. Svet zavoda za šport Kranj je na svoji 23. seji 26.02.2019 priznanja potrdil in določil višino Športne nagrade za Vojislava Ašanina.

 

 


 

 

Zavod za šport Kranj in MO Kranja objavljata razpis za športna priznanja za leto 2018.  Predloge za prejemnike priznanj je potrebno oddati do 15. januarja 2019. Športnika, ekipo ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisanim kriterijem. Razpis in pravilnik lahko preberete tudi na spletni strani Zavoda za šport Kranj in na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si pod rubriko Javni razpisi in naročila. 

 

 

 

Galerija

Športna priznanja 2018 (podelitev, 1 del)

Športna priznanja 2018 (podelitev, 2 del)

Sprejem športnikov