Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Leto 2019

Komisija za priznanja in nagrade Zavoda za šport Kranj, ki ji predseduje Katja Kavčič, je 4.12.2019 objavila javni poziv za športna priznanja MO Kranja. Rok za oddajo vlog je bil 15.01.2020. Komisija je vse prispele vloge za športna priznanja za leto 2019 pregledala in na svoji seji presodila, da kriterijem za znak ustreza 56 posameznikov in 5 ekip, da je malih športnih plaket 26 in velikih športnih plaket 23. Športna nagrada Kranja za življenjsko delo ni bila podeljena, saj zanjo ni prispela nobena vloga. Svet zavoda za šport Kranj je na svoji priznanja potrdil.

 

 

Svečana podellitev, ki je bila sprva planirana konec marca, je bila zaradi situacije s korona virusom večkrat prestavljena, na koncu pa je odpadla, saj so se zapleti nadaljevali v jesen, nič kaj obetavno pa ne izgleda niti zadnja opcija v decembru.

 

Na predlog MO Kranja in športne javnosti, je že pred tem padla odločitev, da se podelitev športnih priznanj premakne v praznično obdobje konec decembra. V naslednjem letu se zato spremeni razpisno obdobje športnih priznaj.