Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Leto 2020

Po novem so podelitve športnih priznanj predvidene ob koncu decembra. Zato se spreminja razpisno obdobje. Tudi tokratno podelitev nam je "odnesla Corona situacija". Kar pa ne zmanjšuje vrednosti priznaj.

 

Dobitniki športnih priznanj za leto 2020 so:

 

Svečana podellitev, je odpadla. Pripravljena pa sta dva predstavitvena videa.

 

 

 

 

Zavod za šport Kranj in MO Kranja objavljata razpis športnih priznanj za leto 2020.

 

Predlogi za priznanja morajo biti izpolnjeni preko spletnega obrazca, ki se ga po oddaji natisne ter pošlje v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih je naveden naziv predlagatelja in napis: ŠPORTNA PRIZNANJA 2020, na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ, Partizanska 37, 4000 KRANJ. Poslani obrazci morajo imeti podpisano soglasje predlaganih kandidatov. Rok za oddajo predlogov je 10. december 2020. Upoštevale se bodo le popolne in pravočasno prispele vloge.
Javni razpis vključuje obdobje od 01.01.2020 do 30.11.2020. Na razpisu lahko s svojimi predlogi sodelujejo vsi občani in športna društva v Mestni občini Kranj. Pravilnik, javni razpis in spletni obrazec je dostopen na spletni strani Zavoda za šport Kranj. 

 

SPLETNI OBRAZEC ZA PRIJAVO ŠPORTNIH PRIZNANJ MO KRANJA ZA LETO 2020

 

 

Pojasnila in informacije: Matija Bežek, 051 336 003, matija.bezek@zsport-kranj.si