Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Leto 2021

 

 

DOBITNIKI ŠPORTNIH PRIZNANJ ZA LETO 2021 SO:

 

Svečana podellitev je odpadla. 

 

 

 

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ IN MO KRANJA OBJAVLJATA RAZPIS ŠPORTNIH PRIZNANJ ZA LETO 2021.

 

Predlogi za priznanja morajo biti izpolnjeni preko spletnega obrazca (spodaj), ki se ga po oddaji natisne ter pošlje v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih je naveden naziv predlagatelja in napis: ŠPORTNA PRIZNANJA 2021, na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ, Partizanska 37, 4000 KRANJ.

 

Poslani obrazci morajo imeti podpisano soglasje predlaganih kandidatov.

 

Rok za oddajo predlogov je 15. november 2021. Upoštevale se bodo le popolne in pravočasno prispele vloge.

 

Javni razpis vključuje obdobje od 30.11.2020 do 15.10.2021. Na razpisu lahko s svojimi predlogi sodelujejo vsi občani in športna društva v Mestni občini Kranj.

 

Pravilnik, javni razpis in spletni obrazec je dostopen na spletni strani Zavoda za šport Kranj. 

 

 

Pojasnila in informacije: Matija Bežek, 051 336 003, ...