Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Pokriti olimpijski bazen Kranj

Št. storitve

Naziv storitve

 

Cena brez DDV Cena z DDV Stopnja DDV Opis storitve

A. 1. DNEVNE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN

A0001 Dnevna vstopnica za POB - otroci do 15. leta 1,83 € 2,00 € 9,5 % Dnevna vstopnica velja za enega otroka do 15. let, v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic ter za druge programe, ki jih določi zavod za šport. Velja 3 ure, in sicer do 20.00 ure.
A0002 Dnevna vstopnica za POB - drugi obiskovalci 3,65 € 4,00 € 9,5 % Dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Velja za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Velja 3 ure, in sicer do 20.00 ure.
A0003 Dnevna vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let 5,48 € 6,00 € 9,5 % Dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 3 ure, in sicer do 20.00 ure.
A0004 Družinska dnevna vstopnica za POB 10,96 € 12,00 € 9,5 % Dnevna vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Za vsakega dodatnega družinskega člana se doplača v višini cene vstopnice št. A0002. Velja 3 ure, in sicer do 20.00 ure.

A. 2. VEČERNE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN

 A0005  Večerna vstopnica za POB  3,65 €  4,00 €  9,5 % Večerna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za večerno športno rekreacijo. Velja 2 uri, in sicer od 20.00 ure dalje.

A. 3. VSTOPNICE ZA 12 OBISKOV ZA POKRITI OLIMPISJKI BAZEN KRANJ

A0006 Vstopnica za 12 obiskov za POB - drugi obiskovalci 26,48 €  29,00 €  9,5%  Vstopnica velja za 12 obiskov, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 2 leti od dneva nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Posamezna vstopnica velja 3 ure, in sicer do 22.00 ure.
A0007 Vstopnica za 12 obiskov za POB - obiskovalci nad 15 let  39,27 €  43,00 €  9,5%  Vstopnica velja za 12 obiskov, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 2 leti od dneva nakupa. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Posamezna vstopnica velja 3 ure, in sicer do 22.00 ure.
A0008 Družinska vstopnica za 12 obiskov za POB  78,54 €  86,00 €  9,5 %  Vstopnica velja za 12 obiskov za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 2 leti od dneva nakupa. Za vsakega dodatnega družinskega člana se doplača v višini cene vstopnice št. A0002 oz. A0006. Vstopnica ni prenosljiva na drugo družino. Posamezna vstopnica velja 3 ure, in sicer do 22.00 ure.

A. 4. MESEČNE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN 

A0009 Mesečna vstopnica za POB - drugi obiskovalci 20,09 € 22,00 € 9,5% Mesečna vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja 30 dni od dneva nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure, in sicer do 22.00 ure.
A0010 Mesečna vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let 27,40 € 30,00 € 9,5% Mesečna vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja 30 dni od dneva nakupa. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure, in sicer do 22.00 ure.
A0011 Družinska mesečna vstopnica za POB 50,23 € 55,00 € 9,5% Družinska mesečna vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 30 dni od dneva nakupa. Za vsakega dodatnega družinskega člana se doplača v višini cene vstopnice št. A0002 oz. A0009. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure, in sicer do 22.00 ure.

A. 5. SEZONSKE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN

A0012 Sezonska vstopnica za POB - drugi obiskovalci 140,64 € 154,00 € 9,5 % Sezonska vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure, in sicer do 22.00 ure.
A0013 Sezonska vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let 210,05 € 230,00 € 9,5 % Sezonska vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure, in sicer do 22.00 ure.
A0014 Sezonska prenosljiva vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let 420,09 € 460,00 € 9,5 % Sezonska prenosljiva vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa. Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo, z omejitvijo enega obiska na dan. Vstopnica velja 3 ure, in sicer do 22.00 ure.
A0015 Družinska sezonska vstopnica za POB 421,00 € 461,00 € 9,5 % Družinska sezonska vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa. Za vsakega dodatnega družinskega člana se doplačajo v višini cene vstopnice št. A0002 oz. A0012. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure, in sicer do 22.00 ure.

A. 6. KUPONSKE IN SKUPINSKE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN

A0047 Kuponska dnevna vstopnica za POB - 60 in več vstopnic 2,74 € 3,00 € 9,5 % Kuponska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo, ob nakupu 60 ali več vstopnic. Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo. Velja 2 leti od dneva nakupa. Vstopnica velja 3 ure dnevno, in sicer do 22.00 ure.
A0048 Kuponska kombinirana dnevna vstopnica za POB in LK - 60 in več vstopnic 3,20 € 3,50 € 9,5 % Kuponska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo, ob nakupu 60 ali več vstopnic. Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo. Koristi se jo lahko v pokritem bazenu ali na letnem kopališču. Velja 2 leti od dneva nakupa. Vstopnica velja 3 ure dnevno, in sicer do 22.00 ure.
A0018 Skupinska dnevna vstopnica za POB - posebna skupina nad 20 oseb 2,28 € 2,50 € 9,5 € Skupinska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo ob obisku organizirane skupine nad 20 oseb iz vrtcev, šol, študentskih, invalidskih in humanitarnih organizacij ter društev upokojencev. Vstopnica velja 3 ure dnevno, in sicer do 20.00 ure.
A0019 Skupinska vstopnica za veliki POB - tečaj plavanja / organizirana ŠR 2,28 € 2,50 € 9,5 % Skupinska vstopnica velja za eno osebo, v času organiziranih tečajev ali organizirane športne rekreacije v velikem bazenu ob obisku organizirane skupine. Vstopnica velja 1,5 ure dnevno. Obvezno je doplačilo uporabe 25 m prog, št. storitve A0024 oz. uporabe 50 m prog, št. storitve A0025.
A0020 Skupinska vstopnica za mali POB - tečaj plavanja predšolski / osnovnošolski 0,91 € 1,00 € 9,5 % Skupinska vstopnica velja za eno osebo, v času organiziranih tečajev v malem bazenu ob obisku organizirane skupine predšolskih in/ali osnovnošolskih otrok. Vstopnica velja 1,5 ure dnevno. Obvezno je doplačilo uporabe 16 m prog, št. storitve A0023.

A. 7. PODALJŠANJE VSTOPNIC ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN

A0021 Podaljšanje veljavnosti vstopnic POB 1,37 € 1,50 € 9,5 % Podaljšanje veljavnosti zapadlih vstopnic št. A0006 do A0008 in A0047 ter A0048.
A0022 Podaljšanje obiska POB 1,37 € 1,50 € 9,5 % Doplačilo za prekoračitev časa treh ur uporabe bazena, za vsakih dopolnjenih 30 minut.

A. 8. UPORABA POKRITEGA OLIMPIJSKEGA BAZENA KRANJ ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE

A0023 Uporaba 16 m proge POB 11,87 € 13,00 € 9,5 % Uporaba ene 16 metrske proge v malem bazenu za športno vadbo, za 1 uro. 
A0024 Uporaba 25 m proge POB 11,87 € 13,00 € 9,5 % Uporaba ene 25 metrske proge v velikem bazenu za športno vadbo, za 1 uro. 
A0025 Uporaba 50 m proge POB 23,74 € 26,00 € 9,5 % Uporaba ene 50 metrske proge v velikem bazenu za športno vadbo, za 1 uro. 
A0026 Uporaba malega bazena POB 47,49 € 52,00 € 9,5 % Uporaba malega bazena za športno vadbo, za 1 uro. 
A0027 Uporaba velikega bazena POB 166,21 € 182,00 € 9,5 % Uporaba velikega bazena za športno vadbo, za 1 uro. 
A0028 Uporaba velikega bazena s tribunami za športno prireditev POB 332,42 € 364,00 e 9,5 % Uporaba velikega bazena s tribunami za gledalce za športne prireditve, za 1 uro.

A. 9. UPORABA TELOVADNICE IN UTEŽARNE V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ

A0029 Uporaba telovadnice v POB 7,31 € 8,00 € 9,5 % Uporaba telovadnice za športno vadbo, za 1 uro. 
A0029 Uporaba utežarne v POB 2,74 € 3,00 € 9,5 % Uporaba utežarne za športno vadbo, za 1 uro.
 A0030  Uporaba utežarne v POB  2,74 €  3,00 €  9,5 % Uporaba utežarne za športno vadbo, za 1 uro. 

A. 10. UPORABA SEJNE SOBE IN PREDAVALNICE V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU 

A0031 Uporaba sejne sobe v POB  4,10 €  5,00 €  22 % Uporaba sejne sobe za 1 uro
A0032 Uporaba predavalnice v POB 8,20 € 10,00 € 22% Uporaba predavalnice za 1 uro.

A. 11. ŠPORTNI PROGRAMI V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ IN LETNEM KOPALIŠČU KRANJ 

A0033 Vadba plavanja - 12 ur / obiskov 9,84 € 12,00 € 22 % Vodena 12-urna športno rekreativna vadba z učiteljem plavanja. Vstopnice v bazen niso vštete v ceno in se plačajo posebej.
A0034 Vadba plavanja - 8 ur / obiskov 6,56 € 8,00 € 22 % Vodena 8-urna športno rekreativna vadba z učiteljem plavanja. Vstopnice v bazen niso vštete v ceno in se plačajo posebej.
A0035 Vodna aerobika 1,64 € 2,00 € 22 % En obisk vodene vadbe vodne aerobike. Vstopnice v bazen niso vštete v ceno in se plačajo posebej.
A0036 Tečaj plavanja - 10 ur 49,18 € 60,00 € 22 % 10-urni tečaj plavanja za obiskovalce nad 15 let. Vstopnina v bazen je všteta v ceno
A0037 Tečaj plavanja za otroke - 10 ur 24,59 € 30,00 € 22 % 10-urni tečaj plavanja za predšolske in osnovnošolske otroke. Vstopnina v bazen je všteta v ceno.
A0038 Vstopnica za športni dan na bazenu 5,74 € 7,00 € 22 % Vstopnica na bazen s programom Športni dan na bazenu, na osebo, ki vključuje vsebine po izbiri, in sicer preverjanje znanja plavanja, mali vaterpolo, vodno košarko, žogo-hodi po vodi, skoke v vodo, štafetne igre s piratskimi splavi, odbojka v malem bazenu in potrebno število animatorjev. Vstopnina v bazen je všteta v ceno
A0039 Doplačilo za športni dan - dodatne vsebine, do 30 obiskovalcev 122,95 € 150,00 € 22 % Doplačilo za dodatne vsebine v sklopu programa Športni dan na bazenu, in sicer potapljanje s potapljaško opremo in uporaba podvodnega skuterja za skupine do 30 obiskovalcev.
A0040 Doplačilo za športni dan - dodatne vsebine, od 30 do 60 obiskovalcev 204,92 € 250,00 € 22 % Doplačilo za dodatne vsebine v sklopu programa Športni dan na bazenu, in sicer potapljanje s potapljaško opremo in uporaba podvodnega skuterja za skupine od 30 do 60 obiskovalcev.
A0041 Doplačilo za športni dan - dodatne vsebine, nad 60 obiskovalcev 278,69 € 340,00 € 22 % Doplačilo za dodatne vsebine v sklopu programa Športni dan na bazenu, in sicer potapljanje s potapljaško opremo in uporaba podvodnega skuterja za skupine nad 60 obiskovalcev.
A0042 Usposabljanje za reševalca iz vode 319,67 € 390,00 € 22 % Usposabljanje za reševalca iz vode, po programu A, modul A1 / A2.
A0045 Obnovitveno usposabljanje za reševalca iz vode 49,18 € 60,00 € 22 % Obnovitveno 3 urno usposabljanje za reševalca iz vode, po programu A, modul A1 / A2.
A0043 Izposoja športne opreme in rekvizitov v POB 24,59 € 30,00 € 22 % Izposoja športne opreme in rekvizitov za športne dneve (goli za vaterpolo, koši za vodno košarko), za 3 ure.

A. 12. KLJUČI GARDEROBNIH OMARIC IN UPORABNIŠKE KARTICE

A0044 Nadomestilo za izgubljen ključ ali zapestnico POB 6,56 € 8,00 € 22 % Nadomestilo za izgubljen ključ ali zapestnico s čipom za vstop, izhod in garderobne omarice.
A0046 Uporabniška kartica Zavoda za šport Kranj 2,05 € 2,50 € 22 % Nakup nove ali nadomestilo izgubljene uporabniške RFID kartice Zavoda za šport Kranj za vstop na športni objekt.