Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Pokriti olimpijski bazen Kranj

Št. storitve 

Naziv storitve 

Cena brez DDV      

Cena z DDV

Stopnja DDV

Opis storitve

A.1. DNEVNE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

A0001

Dnevna vstopnica za POB - otroci do 15. leta

1,83 €

2,00 €

9,5%

Dnevna vstopnica velja za enega otroka do 15. let, v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic ter za druge programe, ki jih določi zavod za šport. Vstopnica velja 3 ure.

A0002

Dnevna vstopnica za POB - drugi obiskovalci

3,65 €

4,00 €

9,5%

Dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Velja za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Vstopnica velja 3 ure.

A0003

Dnevna vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let

5,48 €

6,00 €

9,5%

Dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Vstopnica velja 3 ure.

A0004

Družinska dnevna vstopnica za POB

10,96 € 

12,00 € 

9,5%

Dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Vstopnica velja 3 ure.

A.2. VSTOPNICE ZA 12 OBISKOV ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

A0006

Vstopnica za 12 obiskov za POB - drugi obiskovalci

26,48 €

29,00 €

9,5%

Vstopnica velja za 12 obiskov, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 2 leti od dneva nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure dnevno.

A0007

Vstopnica za 12 obiskov za POB - obiskovalci nad 15 let

39,27 €

43,00 €

9,5%

Vstopnica velja za 12 obiskov, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 2 leti od dneva nakupa. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure dnevno.

A0008

Družinska vstopnica za 12 obiskov za POB

78,54 €

86,00 €

9,5%

Vstopnica velja za 12 obiskov za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 2 leti od dneva nakupa. Za vsakega dodatnega družinskega člana se doplača v višini cene vstopnice št. A0002 oz. A0006. Vstopnica ni prenosljiva na drugo družino. Posamezna vstopnica velja 3 ure dnevno.

A.3. MESEČNE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

A0009

Mesečna vstopnica za POB - drugi obiskovalci

20,09 €

22,00 €

9,5%

Mesečna vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja 30 dni od dneva nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure dnevno.

A0010

Mesečna vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let

27,40 €

30,00 €

9,5%

Mesečna vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja 30 dni od dneva nakupa. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure dnevno.

A0011

Družinska mesečna vstopnica za POB

50,23 €

55,00 €

9,5%

Družinska mesečna vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 30 dni od dneva nakupa. Za vsakega dodatnega družinskega člana se doplača v višini cene vstopnice št. A0002 oz. A0009. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Posamezna vstopnica velja 3 ure dnevno.

A.4. SEZONSKE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

A0012

Sezonska vstopnica za POB - drugi obiskovalci

140,64€ 

154,00€ 

9,5%

Sezonska vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure dnevno.

A0013

Sezonska vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let

210,05 €

230,00 €

9,5%

Sezonska vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure dnevno.

A0014

Sezonska prenosljiva vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let

420,09 €

460,00 €

9,5%

Sezonska prenosljiva vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa. Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo, z omejitvijo enega obiska na dan. Vstopnica velja 3 ure dnevno.

A0015

Družinska sezonska vstopnica za POB

421,00 €

461,00 €

9,5%

Družinska sezonska vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa. Za vsakega dodatnega družinskega člana se doplačajo v višini cene vstopnice št. A0002 oz. A0012. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Posamezna vstopnica velja 3 ure dnevno.

A.5. KUPONSKE IN SKUPINSKE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

A0047

Kuponska dnevna vstopnica za POB - 60 in več vstopnic

2,74 €

3,00 €

9,5%

Kuponska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo, ob nakupu 60 ali več vstopnic. Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo. Velja 2 leti od dneva nakupa. Vstopnica velja 3 ure dnevno.

A0048

Kuponska kombinirana dnevna vstopnica za POB in LK - 60 in več vstopnic

3,20 €

3,50 €

9,5%

Kuponska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo, ob nakupu 60 ali več vstopnic. Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo. Koristi se jo lahko v pokritem bazenu ali na letnem kopališču. Velja 2 leti od dneva nakupa. Vstopnica v pokritem bazenu velja 3 ure dnevno.

A0018

Skupinska dnevna vstopnica za POB - posebna skupina nad 20 oseb

2,28 €

2,50 €

9,5%

Skupinska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo ob obisku organizirane skupine nad 20 oseb iz vrtcev, šol, študentskih, invalidskih in humanitarnih organizacij ter društev upokojencev. Vstopnica velja 3 ure dnevno, in sicer med tednom do 16.00 ure, soboto in nedeljo do 20.00 ure.

A0020

Skupinska vstopnica za mali POB - tečaj plavanja predšolski / osnovnošolski

0,91 €

1,00 €

9,5%

Skupinska vstopnica velja za eno osebo, v času organiziranih tečajev v malem bazenu ob obisku organizirane skupine predšolskih in/ali osnovnošolskih otrok. Vstopnica velja 1,5 ure dnevno. Obvezno je doplačilo uporabe 16 m prog, št. storitve A0023.

A.6. PODALJŠANJE VSTOPNIC ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

A0021

Podaljšanje veljavnosti vstopnic POB

1,37 €

1,50 €

9,5%

Podaljšanje veljavnosti zapadlih vstopnic št. A0006 do A0008 in A0047 ter A0048. Vstopnice se lahko podaljšajo še 2 leti po datumu veljavnosti.

A0022

Podaljšanje obiska POB

1,37 €

1,50 €

9,5%

Doplačilo za prekoračitev časa treh ur uporabe bazena, za vsakih dopolnjenih 30 minut.

A.7. UPORABA POKRITEGA OLIMPIJSKEGA BAZENA KRANJ ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE

A0023

Uporaba 16 m proge POB

11,87 €

13,00 €

9,5%

Uporaba ene 16 metrske proge v malem bazenu za športno vadbo, za 1 uro.

A0024

Uporaba 25 m proge POB

11,87 €

13,00 €

9,5%

Uporaba ene 25 metrske proge v velikem bazenu za športno vadbo, za 1 uro.

A0025

Uporaba 50 m proge POB

23,74 €

26,00 €

9,5%

Uporaba ene 50 metrske proge v velikem bazenu za športno vadbo, za 1 uro.

A0026

Uporaba malega bazena POB

47,49 €

52,00 €

9,5%

Uporaba malega bazena za športno vadbo, za 1 uro.

A0027

Uporaba velikega bazena POB

166,21 €

182,00 €

9,5%

Uporaba velikega bazena za športno vadbo, za 1 uro.

A0028 Uporaba velikega bazena s tribunami za športno prireditev POB 332,42 € 364,00 € 9,5% Uporaba velikega bazena s tribunami za gledalce za športne prireditve, za 1 uro.
A0049 Doplačilo za igrišče Malmsten in semafor za tekmovanja v vaterpolu 245,90 € 300,00 € 22% Doplačilo dodatnih vsebin v sklopu uporabe velikega bazena, in sicer postavljanje in uporaba uradnega igrišča za vaterpolo Malmsten (brez sodniških talnih preprog Malmsten) ter uporaba in vodenje semaforja za posamezno tekmo v vaterpolu.

A0050

Doplačilo za preproge igrišča Malmsten za tekmovanja v vaterpolu

81,97 €

100,00 €

22%

Doplačilo dodatnih vsebin v sklopu uporabe velikega bazena, in sicer postavljanje in uporaba sodniških talnih preprog Malmsten za posamezno tekmo v vaterpolu.

A0051

Doplačilo za semafor za tekmovanja v vaterpolu

163,93 €

200,00 €

22%

Doplačilo dodatnih vsebin v sklopu uporabe velikega bazena, in sicer uporaba in vodenje semaforja za posamezno tekmo v vaterpolu.

A.8. UPORABA TELOVADNICE IN UTEŽARNE V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ

A0029

Uporaba telovadnice v POB

7,31 €

8,00 €

9,5%

Uporaba telovadnice za športno vadbo, za 1 uro.

A0030

Uporaba utežarne v POB

2,74 €

3,00 €

9,5%

Uporaba utežarne za športno vadbo, za 1 uro.

A.9. UPORABA SEJNE SOBE IN PREDAVALNICE V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ

A0031

Uporaba sejne sobe v POB

4,10 €

5,00 €

22%

Uporaba sejne sobe za 1 uro.

A0032

Uporaba predavalnice v POB

8,20 €

10,00 €

22%

Uporaba predavalnice za 1 uro.

A.10. ŠPORTNI PROGRAMI V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ IN LETNEM KOPALIŠČU KRANJ

A0033

Vadba plavanja - 12 ur / obiskov

9,84 €

12,00 €

22%

Vodena 12-urna športno rekreativna vadba z učiteljem plavanja. Vstopnice v bazen niso vštete v ceno in se plačajo posebej.

A0034

Vadba plavanja - 8 ur / obiskov

6,56 €

8,00 €

22%

Vodena 8-urna športno rekreativna vadba z učiteljem plavanja. Vstopnice v bazen niso vštete v ceno in se plačajo posebej.

A0035

Vodna aerobika

1,64 €

2,00 €

22%

En obisk vodene vadbe vodne aerobike. Vstopnice v bazen niso vštete v ceno in se plačajo posebej.

A0036

Tečaj plavanja - 10 ur

49,18 €

60,00 €

22%

10-urni tečaj plavanja za obiskovalce nad 15 let. Vstopnina v bazen je všteta v ceno.

A0037

Tečaj plavanja za otroke - 10 ur

24,59 €

30,00 €

22%

10-urni tečaj plavanja za predšolske in osnovnošolske otroke. Vstopnina v bazen je všteta v ceno.

A0038

Vstopnica za športni dan na bazenu

5,74 €

7,00 €

22%

Vstopnica na bazen s programom Športni dan na bazenu, na osebo, ki vključuje vsebine po izbiri, in sicer preverjanje znanja plavanja, mali vaterpolo, vodno košarko, žogo-hodi po vodi, skoke v vodo, štafetne igre s piratskimi splavi, odbojka v malem bazenu in potrebno število animatorjev. Vstopnina v bazen je všteta v ceno.

A0039

Doplačilo za športni dan - dodatne vsebine, do 30 obiskovalcev

122,95 €

150,00 €

22%

Doplačilo za dodatne vsebine v sklopu programa Športni dan na bazenu, in sicer potapljanje s potapljaško opremo in uporaba podvodnega skuterja za skupine do 30 obiskovalcev.

A0040

Doplačilo za športni dan - dodatne vsebine, od 30 do 60 obiskovalcev

204,92 €

250,00 €

22%

Doplačilo za dodatne vsebine v sklopu programa Športni dan na bazenu, in sicer potapljanje s potapljaško opremo in uporaba podvodnega skuterja za skupine od 30 do 60 obiskovalcev.

A0041

Doplačilo za športni dan - dodatne vsebine, nad 60 obiskovalcev

278,69 €

340,00 €

22%

Doplačilo za dodatne vsebine v sklopu programa Športni dan na bazenu, in sicer potapljanje s potapljaško opremo in uporaba podvodnega skuterja za skupine nad 60 obiskovalcev.

A0042

Usposabljanje za reševalca iz vode

319,67 €

390,00 €

22%

Usposabljanje za reševalca iz vode, po programu A, modul A1 / A2.

A0045

Obnovitveno usposabljanje za reševalca iz vode

49,18 €

60,00 €

22%

Obnovitveno 3 urno usposabljanje za reševalca iz vode, po programu A, modul A1 / A2.

A0043

Izposoja športne opreme in rekvizitov v POB

24,59 €

30,00 €

22%

Izposoja športne opreme in rekvizitov za športne dneve (goli za vaterpolo, koši za vodno košarko), za 3 ure.

A.11. KLJUČI GARDEROBNIH OMARIC IN UPORABNIŠKE KARTICE

A0044

Nadomestilo za izgubljen ključ ali zapestnico POB

6,56 €

8,00 €

22%

Nadomestilo za izgubljen ključ garderobne omarice ali zapestnico s čipom za vstop, izhod in garderobne omarice.

A0046

Uporabniška kartica Zavoda za šport Kranj

2,05 €

2,50 €

22%

Nakup nove ali nadomestilo izgubljene uporabniške RFID kartice Zavoda za šport Kranj za vstop na športni objekt.