Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Pokriti olimpijski bazen Kranj

A. POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

ŠT. STORITVE

NAZIV STORITVE

CENA brez DDV

CENA z DDV

STOPNJA DDV

OPIS STORITVE

A.1. DNEVNE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

A0001

Dnevna vstopnica za POB - otroci do 15. leta

1,83 €

2,00 €

9,5%

Dnevna vstopnica velja za enega otroka do 15. let, v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic ter za druge programe, ki jih določi zavod za šport. Velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A0002

Dnevna vstopnica za POB - drugi obiskovalci

3,65 €

4,00 €

9,5%

Dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Velja za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A0003

Dnevna vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let

5,48 €

6,00 €

9,5%

Dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A0004

Družinska dnevna vstopnica za POB

10,96€ 

12,00€ 

9,5%

Dnevna vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Za vsakega dodatnega družinskega člana se doplača v višini cene vstopnice št. A0002. Velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A.2. VSTOPNICE ZA 12 OBISKOV ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

 

 

A0006

Vstopnica za 12 obiskov za POB - drugi obiskovalci

26,48 €

29,00 €

9,5%

Vstopnica velja za 12 obiskov, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 2 leti od dneva nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Posamezna vstopnica velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A0007

Vstopnica za 12 obiskov za POB - obiskovalci nad 15 let

39,27 €

43,00 €

9,5%

Vstopnica velja za 12 obiskov, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 2 leti od dneva nakupa. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Posamezna vstopnica velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A0008

Družinska vstopnica za 12 obiskov za POB

78,54 €

86,00 €

9,5%

Vstopnica velja za 12 obiskov za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 2 leti od dneva nakupa. Za vsakega dodatnega družinskega člana se doplača v višini cene vstopnice št. A0002 oz. A0006. Vstopnica ni prenosljiva na drugo družino. Posamezna vstopnica velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A.3. MESEČNE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

A0009

Mesečna vstopnica za POB - drugi obiskovalci

20,09 €

22,00 €

9,5%

Mesečna vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja 30 dni od dneva nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A0010

Mesečna vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let

27,40 €

30,00 €

9,5%

Mesečna vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja 30 dni od dneva nakupa. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A0011

Družinska mesečna vstopnica za POB

50,23 €

55,00 €

9,5%

Družinska mesečna vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Velja 30 dni od dneva nakupa. Za vsakega dodatnega družinskega člana se doplača v višini cene vstopnice št. A0002 oz. A0009. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure, in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A.4. SEZONSKE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

A0012

Sezonska vstopnica za POB - drugi obiskovalci

140,64€ 

154,00€ 

9,5%

Sezonska vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa za (1) otroke do 15. leta starosti, (2) študente z veljavno študentsko izkaznico, (3) dijake z veljavno dijaško izkaznico, (4) upokojence s potrdilom o pokojnini ali izkaznico društva upokojencev, (5) invalide z invalidsko izkaznico in (6) brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A0013

Sezonska vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let

210,05 €

230,00 €

9,5%

Sezonska vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A0014

Sezonska prenosljiva vstopnica za POB - obiskovalci nad 15 let

420,09 €

460,00 €

9,5%

Sezonska prenosljiva vstopnica velja v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa. Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo, z omejitvijo enega obiska na dan. Vstopnica velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A0015

Družinska sezonska vstopnica za POB

421,00 €

461,00 €

9,5%

Družinska sezonska vstopnica velja za tri družinske člane, v času terminov za športno rekreacijo. Velja v obdobju sezone nakupa. Za vsakega dodatnega družinskega člana se doplačajo v višini cene vstopnice št. A0002 oz. A0012. Vstopnica ni prenosljiva na drugo osebo. Vstopnica velja 3 ure, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A.5. KUPONSKE IN SKUPINSKE VSTOPNICE ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

A0047

Kuponska dnevna vstopnica za POB - 60 in več vstopnic

2,74 €

3,00 €

9,5%

Kuponska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo, ob nakupu 60 ali več vstopnic. Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo. Velja 2 leti od dneva nakupa. Vstopnica velja 3 ure dnevno, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A0048

Kuponska kombinirana dnevna vstopnica za POB in LK - 60 in več vstopnic

3,20 €

3,50 €

9,5%

Kuponska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo, ob nakupu 60 ali več vstopnic. Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo. Koristi se jo lahko v pokritem bazenu ali na letnem kopališču. Velja 2 leti od dneva nakupa. Vstopnica v pokritem bazenu velja 3 ure dnevno, in sicer med tednom do 16.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure ter soboto in nedeljo do 22.00 ure.

A0018

Skupinska dnevna vstopnica za POB - posebna skupina nad 20 oseb

2,28 €

2,50 €

9,5%

Skupinska dnevna vstopnica velja za eno osebo, v času terminov za športno rekreacijo ob obisku organizirane skupine nad 20 oseb iz vrtcev, šol, študentskih, invalidskih in humanitarnih organizacij ter društev upokojencev. Vstopnica velja 3 ure dnevno, in sicer med tednom do 16.00 ure, soboto in nedeljo do 20.00 ure.

A0020

Skupinska vstopnica za mali POB - tečaj plavanja predšolski / osnovnošolski

0,91 €

1,00 €

9,5%

Skupinska vstopnica velja za eno osebo, v času organiziranih tečajev v malem bazenu ob obisku organizirane skupine predšolskih in/ali osnovnošolskih otrok. Vstopnica velja 1,5 ure dnevno. Obvezno je doplačilo uporabe 16 m prog, št. storitve A0023.

A.6. PODALJŠANJE VSTOPNIC ZA POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN KRANJ

A0021

Podaljšanje veljavnosti vstopnic POB

1,37 €

1,50 €

9,5%

Podaljšanje veljavnosti zapadlih vstopnic št. A0006 do A0008 in A0047 ter A0048.

A0022

Podaljšanje obiska POB

1,37 €

1,50 €

9,5%

Doplačilo za prekoračitev časa treh ur uporabe bazena, za vsakih dopolnjenih 30 minut.

A.7. UPORABA POKRITEGA OLIMPIJSKEGA BAZENA KRANJ ZA ŠPORTNO VADBO IN ŠPORTNE PRIREDITVE

A0023

Uporaba 16 m proge POB

11,87 €

13,00 €

9,5%

Uporaba ene 16 metrske proge v malem bazenu za športno vadbo, za 1 uro.

A0024

Uporaba 25 m proge POB

11,87 €

13,00 €

9,5%

Uporaba ene 25 metrske proge v velikem bazenu za športno vadbo, za 1 uro.

A0025

Uporaba 50 m proge POB

23,74 €

26,00 €

9,5%

Uporaba ene 50 metrske proge v velikem bazenu za športno vadbo, za 1 uro.

A0026

Uporaba malega bazena POB

47,49 €

52,00 €

9,5%

Uporaba malega bazena za športno vadbo, za 1 uro.

A0027

Uporaba velikega bazena POB

166,21 €

182,00 €

9,5%

Uporaba velikega bazena za športno vadbo, za 1 uro.

A0028

Uporaba velikega bazena s tribunami za športno prireditev POB

332,42 €

364,00 €

9,5%

Uporaba velikega bazena s tribunami za gledalce za športne prireditve, za 1 uro.

A.8. UPORABA TELOVADNICE IN UTEŽARNE V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ

A0029

Uporaba telovadnice v POB

7,31 €

8,00 €

9,5%

Uporaba telovadnice za športno vadbo, za 1 uro.

A0030

Uporaba utežarne v POB

2,74 €

3,00 €

9,5%

Uporaba utežarne za športno vadbo, za 1 uro.

A.9. UPORABA SEJNE SOBE IN PREDAVALNICE V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ

A0031

Uporaba sejne sobe v POB

4,10 €

5,00 €

22%

Uporaba sejne sobe za 1 uro.

A0032

Uporaba predavalnice v POB

8,20 €

10,00 €

22%

Uporaba predavalnice za 1 uro.

A.10. ŠPORTNI PROGRAMI V POKRITEM OLIMPIJSKEM BAZENU KRANJ IN LETNEM KOPALIŠČU KRANJ

A0033

Vadba plavanja - 12 ur / obiskov

9,84 €

12,00 €

22%

Vodena 12-urna športno rekreativna vadba z učiteljem plavanja. Vstopnice v bazen niso vštete v ceno in se plačajo posebej.

A0034

Vadba plavanja - 8 ur / obiskov

6,56 €

8,00 €

22%

Vodena 8-urna športno rekreativna vadba z učiteljem plavanja. Vstopnice v bazen niso vštete v ceno in se plačajo posebej.

A0035

Vodna aerobika

1,64 €

2,00 €

22%

En obisk vodene vadbe vodne aerobike. Vstopnice v bazen niso vštete v ceno in se plačajo posebej.

A0036

Tečaj plavanja - 10 ur

49,18 €

60,00 €

22%

10-urni tečaj plavanja za obiskovalce nad 15 let. Vstopnina v bazen je všteta v ceno.

A0037

Tečaj plavanja za otroke - 10 ur

24,59 €

30,00 €

22%

10-urni tečaj plavanja za predšolske in osnovnošolske otroke. Vstopnina v bazen je všteta v ceno.

A0038

Vstopnica za športni dan na bazenu

5,74 €

7,00 €

22%

Vstopnica na bazen s programom Športni dan na bazenu, na osebo, ki vključuje vsebine po izbiri, in sicer preverjanje znanja plavanja, mali vaterpolo, vodno košarko, žogo-hodi po vodi, skoke v vodo, štafetne igre s piratskimi splavi, odbojka v malem bazenu in potrebno število animatorjev. Vstopnina v bazen je všteta v ceno.

A0039

Doplačilo za športni dan - dodatne vsebine, do 30 obiskovalcev

122,95 €

150,00 €

22%

Doplačilo za dodatne vsebine v sklopu programa Športni dan na bazenu, in sicer potapljanje s potapljaško opremo in uporaba podvodnega skuterja za skupine do 30 obiskovalcev.

A0040

Doplačilo za športni dan - dodatne vsebine, od 30 do 60 obiskovalcev

204,92 €

250,00 €

22%

Doplačilo za dodatne vsebine v sklopu programa Športni dan na bazenu, in sicer potapljanje s potapljaško opremo in uporaba podvodnega skuterja za skupine od 30 do 60 obiskovalcev.

A0041

Doplačilo za športni dan - dodatne vsebine, nad 60 obiskovalcev

278,69 €

340,00 €

22%

Doplačilo za dodatne vsebine v sklopu programa Športni dan na bazenu, in sicer potapljanje s potapljaško opremo in uporaba podvodnega skuterja za skupine nad 60 obiskovalcev.

A0042

Usposabljanje za reševalca iz vode

319,67 €

390,00 €

22%

Usposabljanje za reševalca iz vode, po programu A, modul A1 / A2.

A0045

Obnovitveno usposabljanje za reševalca iz vode

49,18 €

60,00 €

22%

Obnovitveno 3 urno usposabljanje za reševalca iz vode, po programu A, modul A1 / A2.

A0043

Izposoja športne opreme in rekvizitov v POB

24,59 €

30,00 €

22%

Izposoja športne opreme in rekvizitov za športne dneve (goli za vaterpolo, koši za vodno košarko), za 3 ure.

A.11. KLJUČI GARDEROBNIH OMARIC IN UPORABNIŠKE KARTICE

A0044

Nadomestilo za izgubljen ključ ali zapestnico POB

6,56 €

8,00 €

22%

Nadomestilo za izgubljen ključ garderobne omarice ali zapestnico s čipom za vstop, izhod in garderobne omarice.

A0046

Uporabniška kartica Zavoda za šport Kranj

2,05 €

2,50 €

22%

Nakup nove ali nadomestilo izgubljene uporabniške RFID kartice Zavoda za šport Kranj za vstop na športni objekt.