Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Storitve vzdrževalnih in drugih del

 

Št. storitve

Naziv storitve

 

Cena brez DDV Cena z DDV Stopnja DDV Opis storitve

H.1. VZDRŽEVANJE NOGOMETNIH IGRIŠČ IN DRUGIH POVRŠIN

H0001 Košnja brez pobiranja trave 122,95 € 150,00 € 22 % Košnja nogometnega igrišča brez pobiranja trave.
H0002 Košnja s pobiranjem trave 147,54 € 180,00 € 22 % Košnja nogometnega igrišča s pobiranjem trave.
H0003 Globinsko odzračevanje 573,77 € 700,00 € 22 % Globinsko odzračevanje travnatih površin.
H0004 Peskanje - brez materiala 12,30 € 15,00 € 22 % Peskanje travnatih površin brez materiala (cena peskanja na 1 tono mivke).
H0005 Gnojenje 98,36 € 120,00 € 22 % Gnojenje travnatih površin z dušičnim mineralnim gnojilom 150 kg na nogometno igrišče.
H0006 Valjanje 122,95 € 150,00 € 22 % Valjanje nogometnega igrišča.
H0007 Risanje črt 163,93 € 200,00 € 22 % Risanje črt nogometnega igrišča z barvo.
H0008 Površinsko zračenje 393,44 € 480,00 € 22 % Površinsko zračenje travnate ruše brez pobiranja odmrle trave.
H0009 Brananje 81,97 € 100,00 € 22 % Brananje travnatih površin.
H0010 Strojno čiščenje snega s snežno frezo 28,69 € 35,00 € 22 % Strojno čiščenje snega s snežno frezo na nogometnih igriščih, 1 strojna ura.
H0011 Strojno čiščenje snega s snežnim plugom 28,69 € 35,00 € 22 % Strojno čiščenje snega s snežno frezo na nogometnih igriščih, 1 strojna ura.
H0012 Delo s škropilnico 22,95 € 28,00 € 22 % Delo s škropilnico, 1 ura.
H0013 Delo dodatnega delavca 12,30 € 15,00 € 22 % Vsak dodatni delavec na 1 uro dela.
H0014 Delo s strojno mehanizacijo 22,95 € 28,00 € 22 % Strojna ura dela s traktorjem in priključkom.