Športna priznanja

Športna priznanja

Zavod za šport Kranj in Mestna občina Kranj vsako leto, na podlagi razpisa, podelita športna priznanja in nagrade najboljšim športnicam in športnikom, športnim ekipam ter športnim delavkam in delavcem v občini Kranj. Vlogo za priznanje lahko pošlje kdorkoli (običajno to sicer storijo športni klubi), komisija za priznanja in nagrade prispele vloge pregleda in presodi, če so v skladu s pravilnikom. 

 

Priznanja so:

  • športni znak Kranja
  • mala športna plaketa Kranja
  • velika športna plaketa Kranja in
  • športna nagrada Kranja.

 

Pravilnik podeljevanja nagrad in priznanj.

Športna priznanja 2023

Podelitev športnih priznanj je bila 22.12.2023. Komisija je pregledala vse prispele vloge in presodila, da kriterijem za Športni znak ustreza 60 posameznikov in 2 ekipi. Kriterije za Male športne plakete je doseglo 24 športnikov, Velikih športnih plaket pa je 18. Od tega 5 jubilejnih nagrad športnim delavcem in 13 nagrad športnikom. Velika nagrada za življenjsko delo v letu 2023 ni bila podeljena, saj zanjo ni bilo prispelih vlog. Spisek dobitnikov priznanj:

 

ŠPORTNI ZNAKI KRANJA

MALE ŠPORTNE PLAKETE

VELIKE ŠPORTNE PLAKETE

 

 


Zavod za šport kranj in MO Kranja objavljata razpis športnih priznanj za leto 2023.

Predlogi za priznanja morajo biti izpolnjeni preko spletnega obrazca (spodaj), ki se ga po oddaji natisne ter pošlje v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih je naveden naziv predlagatelja in napis: ŠPORTNA PRIZNANJA 2023, na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ, Partizanska 37, 4000 KRANJ.

Poslani obrazci morajo imeti podpisano soglasje predlaganih kandidatov. Rok za oddajo predlogov je 15. november 2023. Upoštevale se bodo le popolne in pravočasno prispele vloge. Javni razpis vključuje obdobje od 01.11.2022 do 31.10.2023. Na razpisu lahko s svojimi predlogi sodelujejo vsi občani in športna društva v Mestni občini Kranj. Pravilnik, javni razpis in spletni obrazec je dostopen na spletni strani Zavoda za šport Kranj. 

 

razpis 2023

povzetek pravilnika

 

PRIJAVNI OBRAZEC

 

Pojasnila in informacije: Matija Bežek, 051 336 003matija.bezek@zsport-kranj.si

 

 

Športna priznanja 2022

Podelitev športnih priznanj je bila 23.12.2022. Komisija je pregledala vse prispele vloge in presodila, da kriterijem za Športni znak ustreza 58 posameznikov in 4 ekipe. Kriterije za Male športne plakete je doseglo 16 športnikov, Velikih športnih plaket pa je 30. Od tega 6 jubilejnih nagrad športnim delavcem in 24 nagrad športnikom. Veliko nagrado za življenjsko delo, je v letu 2022, prejel Miro Ambrožič. Spisek dobitnikov priznanj:

ŠPORTNI ZNAKI KRANJA

MALE ŠPORTNE PLAKETE

VELIKE ŠPORTNE PLAKETE IN ŠPORTNA NAGRADA 

 


Zavod za šport kranj in MO Kranja objavljata razpis športnih priznanj za leto 2022.

Predlogi za priznanja morajo biti izpolnjeni preko spletnega obrazca (spodaj), ki se ga po oddaji natisne ter pošlje v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih je naveden naziv predlagatelja in napis: ŠPORTNA PRIZNANJA 2022, na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ, Partizanska 37, 4000 KRANJ.

Poslani obrazci morajo imeti podpisano soglasje predlaganih kandidatov. Rok za oddajo predlogov je 15. november 2022. Upoštevale se bodo le popolne in pravočasno prispele vloge. Javni razpis vključuje obdobje od 15.10.2021 do 31.10.2022. Na razpisu lahko s svojimi predlogi sodelujejo vsi občani in športna društva v Mestni občini Kranj. Pravilnik, javni razpis in spletni obrazec je dostopen na spletni strani Zavoda za šport Kranj. 

 

razpis 2022

povzetek pravilnika

 

PRIJAVNI OBRAZEC

 

Pojasnila in informacije: Matija Bežek, 051 336 003matija.bezek@zsport-kranj.si

 

Športna priznanja 2021

Dobitniki športnih priznanj za leto 2021 so:

ŠPORTNI ZNAK KRANJA za 2021

MALE ŠPORTNE PLAKETE za 2021

VELIKE ŠPORTNE PLAKETE za 2021

 

Svečana podellitev je odpadla. 

 

Zavod za šport kranj in MO Kranja objavljata razpis športnih priznanj za leto 2021.

Predlogi za priznanja morajo biti izpolnjeni preko spletnega obrazca (spodaj), ki se ga po oddaji natisne ter pošlje v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih je naveden naziv predlagatelja in napis: ŠPORTNA PRIZNANJA 2021, na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ, Partizanska 37, 4000 KRANJ.

 

Poslani obrazci morajo imeti podpisano soglasje predlaganih kandidatov.

 

Rok za oddajo predlogov je 15. november 2021. Upoštevale se bodo le popolne in pravočasno prispele vloge.

 

Javni razpis vključuje obdobje od 30.11.2020 do 15.10.2021. Na razpisu lahko s svojimi predlogi sodelujejo vsi občani in športna društva v Mestni občini Kranj.

 

Pravilnik, javni razpis in spletni obrazec je dostopen na spletni strani Zavoda za šport Kranj. 

 

razpis 2021

povzetek pravilnika

 

PRIJAVNI OBRAZEC

 

Pojasnila in informacije: Matija Bežek, 051 336 003matija.bezek@zsport-kranj.si

Športna priznanja 2020

Po novem so podelitve športnih priznanj predvidene ob koncu decembra. Zato se spreminja razpisno obdobje. Tudi tokratno podelitev nam je "odnesla Corona situacija". Kar pa ne zmanjšuje vrednosti priznaj.

 

Dobitniki športnih priznanj za leto 2020 so:

ŠPORTNI ZNAK KRANJA za 2020

EKIPNI ŠPORTNI ZNAK KRANJA za 2020

MALE ŠPORTNE PLAKETE za 2020   (video)

VELIKE ŠPORTNE PLAKETE za 2020   (video)

 

ŠPORTNA NAGRADA KRANJA 2020: Iztok Kraševec (video)

 

Svečana podellitev, je odpadla. Pripravljena pa sta dva predstavitvena videa.

 

Zavod za šport kranj in MO Kranj objavljata razpis športnih priznanj za leto 2020.

Predlogi za priznanja morajo biti izpolnjeni preko spletnega obrazca, ki se ga po oddaji natisne ter pošlje v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih je naveden naziv predlagatelja in napis: ŠPORTNA PRIZNANJA 2020, na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ, Partizanska 37, 4000 KRANJ. Poslani obrazci morajo imeti podpisano soglasje predlaganih kandidatov. Rok za oddajo predlogov je 10. december 2020. Upoštevale se bodo le popolne in pravočasno prispele vloge.
Javni razpis vključuje obdobje od 01.01.2020 do 30.11.2020. Na razpisu lahko s svojimi predlogi sodelujejo vsi občani in športna društva v Mestni občini Kranj. Pravilnik, javni razpis in spletni obrazec je dostopen na spletni strani Zavoda za šport Kranj. 

 

SPLETNI OBRAZEC ZA PRIJAVO ŠPORTNIH PRIZNANJ MO KRANJA ZA LETO 2020

razpis 2020

povzetek pravilnika

 

prijavni obrazec 2020

 

Pojasnila in informacije: Matija Bežek, 051 336 003, matija.bezek@zsport-kranj.si

Športna priznanja 2019

Komisija za priznanja in nagrade Zavoda za šport Kranj, ki ji predseduje Katja Kavčič, je 4.12.2019 objavila javni poziv za športna priznanja MO Kranja. Rok za oddajo vlog je bil 15.01.2020. Komisija je vse prispele vloge za športna priznanja za leto 2019 pregledala in na svoji seji presodila, da kriterijem za znak ustreza 56 posameznikov in 5 ekip, da je malih športnih plaket 26 in velikih športnih plaket 23. Športna nagrada Kranja za življenjsko delo ni bila podeljena, saj zanjo ni prispela nobena vloga. Svet zavoda za šport Kranj je na svoji priznanja potrdil.

 

ŠPORTNI ZNAK KRANJA za 2019

EKIPNI ŠPORTNI ZNAK KRANJA za 2019

MALE ŠPORTNE PLAKETE za 2019

VELIKE ŠPORTNE PLAKETE za 2019

 

Svečana podellitev, ki je bila sprva planirana konec marca, je bila zaradi situacije s korona virusom večkrat prestavljena, na koncu pa je odpadla, saj so se zapleti nadaljevali v jesen, nič kaj obetavno pa ne izgleda niti zadnja opcija v decembru.

 

Na predlog MO Kranja in športne javnosti, je že pred tem padla odločitev, da se podelitev športnih priznanj premakne v praznično obdobje konec decembra. V naslednjem letu se zato spremeni razpisno obdobje športnih priznaj.

Športna priznanja 2018

Komisija za priznanja in nagrade Zavoda za šport Kranj, ki ji predseduje Katja Kavčič, je 4.12.2018 objavila javni poziv za športna priznanja MO Kranja. Rok za oddajo vlog je bil 15.01.2019. Komisija je vse prispele vloge za športna priznanja za leto 2018 pregledala in na svoji seji 12.2.2019 presodila, da kriterijem za znak ustreza 51 posameznikov in 5 ekip, da je malih športnih plaket 24, velikih športnih plaket 18 ter da športno nagrado Kranja za življenjsko delo prejme Vojislav Ašanin. Svet zavoda za šport Kranj je na svoji 23. seji 26.02.2019 priznanja potrdil in določil višino Športne nagrade za Vojislava Ašanina.

 

ŠPORTNI ZNAK KRANJA

EKIPNI ŠPORTNI ZNAK KRANJA

MALE ŠPORTNE PLAKETE 

VELIKE ŠPORTNE PLAKETE IN ŠPORTNA NAGRADA

 

Zavod za šport Kranj in MO Kranja objavljata razpis za športna priznanja za leto 2018.  Predloge za prejemnike priznanj je potrebno oddati do 15. januarja 2019. Športnika, ekipo ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisanim kriterijem. Razpis in pravilnik lahko preberete tudi na spletni strani Zavoda za šport Kranj in na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si pod rubriko Javni razpisi in naročila. 

 

razpis 2018

prijavni obrazec 2018

povzetek pravilnika

 

Galerija

Športna priznanja 2018 (podelitev, 1 del)

Športna priznanja 2018 (podelitev, 2 del)

Sprejem športnikov

Razpis za športna priznanja za leto 2017

MO Kranj in Zavod za šport Kranj objavljata razpis za športna priznanja za leto 2017. Športnika, ekipo ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisanim kriterijem.

 

Prijavni obrazec in razpisni pogoji 

Javni razpis za športna priznanja v Mestni občini Kranj za leto 2017 

Prijavni obrazec - Predlog za priznanje in prijava na razpis 2017

Povzetek pravilnika o športnih priznanjih 

 

Komisija je za leto 2017 potrdila naslednja priznanja:

mala plaketa za 2017

velika plaketa za 2017

športni znaki za 2017

Galerija fotografij. 

Športna priznanja MO Kranja za leto 2016

Vsako leto, na podlagi prispelih predlogov, komisija za nagrade in priznanja Zavoda za šport Kranj, izbere dobitnike športnih priznanj. Komisija je za leto 2016 potrdila naslednja priznanja:

 

Športni znak (39 posameznikov in 3 ekipi: skupaj 80 posameznikov)

Mala športna plaketa (16 športnikov)

Velika športna plaketa 14 (1 športno društvo, 2 športna delavca, 11 športnikov)

 

Športna nagrada: ni bila podeljena.

Galerija fotografij.