O zavodu

O nas

Predstavitev

Zavod za šport Kranj je bil ustanovljen leta 1999. Je osrednji kranjski športni zavod za upravljanje s športnimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Kranj.


Zavod zaposluje 30 delavcev in več kot 30 zunanjih sodelavcev. Upravlja in vzdržuje infrastrukturo za šport in prosti čas, izvaja letni program športa v občini, organizira športno vzgojo, interesne dejavnosti, športno vadbo, rekreativni šport in prireditve.


Poslanstvo Zavoda za šport je omogočiti kar najboljše pogoje in možnosti za vrhunski in rekreativni šport v Kranj.


Ob tekmovanjih najvišjega mednarodnega nivoja in vrhunskega športa si bomo še naprej prizadevali, da bodo možnosti ukvarjanja s športom in športno rekreacijo kar najbližje vsem Kranjčankam in Kranjčanom.


Zavod za šport Kranj je in bo tudi v prihodnje gostil športne klube in zveze ter jim omogočil uporabo mreže športnih objektov, ki so v njegovem upravljanju.


Prizadevali si bomo za pregledno organiziranost športa, ki bo zagotovilo kakovostne programe in predvsem pogoje za dostopno športno rekreacijo za zdrav način življenja.

 

Osebna izkaznica in kontakt

Osebna izkaznica in kontakt

Področna zakonodaja

Področna zakonodaja

Organi zavoda

Organi zavoda