O zavodu

Organi zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda je organ, ki upravlja zavod in ima 7 članov z mandatno dobo štirih let:

  • 4 predstavniki ustanovitelja
  • 1 predstavnik delavcev zavoda
  • 2 predstavnika uporabnikov storitev oz. zainteresirane javnosti

 

Člani sveta zavoda so:

  • dr. Neven Polajnar - predsednik 
  • dr. Andreja Valič Zver - namestnica predsednika
  • Matej Kozjek
  • Davor Brezar
  • Sandi Ržen
  • Luka Smrkolj

 

POROČILO O VOLITVAH DVEH PREDSTAVNIKOV KLUBOV V SVET ZAVODA 10.12.2019 (mandat novega sestava prične na njihovi prvi seji, ki bo predvidoma konec januarja 2020). Mandat poteče konec leta 2023.