Izbor najemnika za poslovne prostore – (lokal na Pokritem olimpijskem bazenu in dva lokala na Letnem kopališču v Kranju) za opravljanje gostinske dejavnosti

07. 06. 2024

Zadeva : Izbor najemnika za poslovne prostore – (lokal na Pokritem olimpijskem bazenu in dva lokala na Letnem kopališču v Kranju) za opravljanje gostinske dejavnosti

 

Zavod za šport Kranj, Partizanska cesta 37, 4000 Kranj, je 22.04.2024 objavil na spletni strani Mestne občine Kranj in Zavoda za šport Kranj razpis za oddajo nepremičnin v najem. Predmet razpisa so bili poslovni prostori – (lokal na Pokritem olimpijskem bazenu in dva lokala na Letnem kopališču v Kranju), ki so primerni za opravljanje gostinske dejavnosti.

 

V skladu z razpisnimi pogoji je bil kot najboljši ponudnik izbrano podjetje Maja Šprohar s.p., Grintovška ulica 40, 4000 Kranj.

 

Najemno razmerje se z izbranim najemnikom sklepa za določen čas in sicer od 07.06. 2024 do 06.06. 2029. 

 

Z obratovanjem najemnik prične v ponedeljek 10.6.2024.

 

Trenutno bo deloval le lokal ob otroških bazenih na Letnem kopališču in terasa na Pokritem olimpijskem bazenu. V nadaljevanju se odpre lokal ob vstopu na Letno kopališče v Kranju.

 

Nazaj na seznam