Javni razpisi za prosta dela: TEHNIČNI DELAVEC III

15. 12. 2020

Razpisno dokumentacijo najdete v spodnji povezavi:

 

TEHNIČNI DELAVEC III

Kandidati vložijo prijavo z življenjepisom in potrdilom o zahtevani izobrazbi v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: '' Prijava na razpis – Tehnični delavec III – Ne odpiraj! '', na naslov: Zavod za šport Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj, in sicer v roku 10 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj in na spletni strani Zavoda za šport Kranj (www.zsport-kranj.si).

 

Informacije:
Jana Janežič, tel.04 201 44 20, info@zsport-kranj.si

Nazaj na seznam