RAZPIS: ŠPORTNA PRIZNANJA 2023

16. 10. 2023

Športna priznanja 2023

Zavod za šport kranj in MO Kranja objavljata razpis športnih priznanj za leto 2023.

Predlogi za priznanja morajo biti izpolnjeni preko spletnega obrazca (spodaj), ki se ga po oddaji natisne ter pošlje v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih je naveden naziv predlagatelja in napis: ŠPORTNA PRIZNANJA 2023, na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ, Partizanska 37, 4000 KRANJ.

Poslani obrazci morajo imeti podpisano soglasje predlaganih kandidatov. Rok za oddajo predlogov je 15. november 2023. Upoštevale se bodo le popolne in pravočasno prispele vloge. Javni razpis vključuje obdobje od 01.11.2022 do 31.10.2023. Na razpisu lahko s svojimi predlogi sodelujejo vsi občani in športna društva v Mestni občini Kranj. Pravilnik, javni razpis in spletni obrazec je dostopen na spletni strani Zavoda za šport Kranj. 

 

razpis 2023

povzetek pravilnika

 

PRIJAVNI OBRAZEC

 

Pojasnila in informacije: Matija Bežek, 051 336 003matija.bezek@zsport-kranj.si

Nazaj na seznam