STROKOVNI SODELAVEC III - M/Ž

28. 01. 2022

Razpisno dokumentacijo najdete v spodnji povezavi:

 

STROKOVNI SODELAVEC III (M/Ž)

Kandidati vložijo prijavo z življenjepisom in potrdilom o zahtevani izobrazbi v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: '' Prijava na razpis – strokovni sodelavec III – Ne odpiraj! '', na naslov: Zavod za šport Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj, in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj in na spletni strani Zavoda za šport Kranj (www.zsport-kranj.si).

 

Informacije:
Rok Pintar, tel.04 201 44 44, rok.pintar@zsport-kranj.si

Nazaj na seznam