Volitve dveh predstavnikov izvajalcev letnega programa športa v Kranju v Svet Zavoda za šport Kranj za obdobje 2024-2027

24. 10. 2023

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ

 

Obveščamo, da je objavljen razpis za volitve dveh predstavnikov izvajalcev letnega programa športa v MO Kranj v Svet Zavoda za šport Kranj.

Razpisna dokumentacija in poziv za predlaganje kandidatov je tudi v priponkah:

 

- RAZPIS

 

- POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIATOV

- OBRAZEC ZA PRIJAVO KANDIDATA (PDF)

- OBRAZEC ZA PRIJAVO KANDIDTA (Word)

Pravočasno je prispelo 5 vlog. Vse so bile popolne in v skladu z razpisnimi pogoji. Pritožb na spisek kandidatov ni bilo, zato je objavljen dokončni in potrjeni spisek. Sklep 01 volilnega organa oz. spisek kandidatov, si lahko ogledate tukaj.

Predlagani so naslednji kandidati:

  • Berdajs Luka (Plavalni klub Triglav Kranj
  • Frelih Andrej (Judo klub Triglav Kranj)
  • Gabrovec Rado (Planinsko društvo Iskra Kranj)
  • Kozjek Matej (Košarkarski klub Stražišče)
  • Matjaž Polak (Atletski klub Triglav Kranj)

VOLILNI IMENIK oz. spisek izvajalcev letnega programa športa v MO Kranj v letu 2023 (imajo volilno pravico). 

Kratek povzetek postopka volitev:

Volilno pravico imajo izvajalci letnega programa športa v MO Kranj. Volijo lahko zakoniti zastopniki društev, izvajalcev letnega programa šport. Zakoniti zastopnik lahko za volitve pooblasti drugo osebo. Ista oseba je lahko pooblaščena s strani večih klubov. Voli se tako, da se na volilnem listu obkroži številko pred imenom želenega kandidata. Obkroži se lahko številko pred enim ali dvema kandidatoma.

Upošteva se pravilo: eno društvo – ena glasovnica. V kolikor se zgodi, da ima pooblastilo za isto društvo več pooblaščencev, se upošteva glasovnica tistega, ki je volil prvi. Enako velja za zakonite zastopnike. Upoštevana bo glasovnica, ki je bila oddana prva.

 

 

 

 

Nazaj na seznam